Den Forssmanska Kolonialexpeditionen

Den Forssmanska Kolonialexpeditionen Den största gemensamma utvandringen till Sydafrika gick från Kalmar den 10 augusti år 1863. Det var 40-talet svenskar som tillsammans reste med skeppet Octavia till Durban för att starta ett svenskt jordbrukssamhälle utmed Vaal-floden strax söder om…

Axel Eriksson – Handelsfursten av Damaraland

När den brittiske adelsmannen Llewellyn Lloyd (1792-1876) på 1820-talet flyttade till Sverige grundade han en zoologisk forskartradition vilken skulle komma att sätta sina spår långt utanför landets gränser. Med en fascination för Sveriges fauna, natur, geografi och folkliv författade Lloyd ett flertal reseskildringar vilka till sitt innehåll påminde om de upptäckarskildringar som vid samma tid skrevs av de europeiska forskare vilka genomförde resor i Afrika, Sydamerika eller Asien. Lloyds skildringar fokuserade också på den svenska allmogens jaktmetoder och hur Lloyd själv snart lärde dessa för att bli en legendarisk björnjägare.

Anteckningar omkring Kapstadens historia, Del 2

”Tavern of the Seas” kallades Kapstaden av i första hand sjömännen och redan från 1700-talet fanns det många tavernor och krogar i staden. ”De Koning van Pruizen”, ”De Oranje Boom”,”De Keizer’s Kroon”, ”Het Fransche Cazerne”, ”Het Goude Anker” och även tavernan ”De Sweedse Vlag”.(Den svenska flaggan)

Nyinflyttade emigranter och sjömän besökte gärna de krogar där de kunde finna sina landsmän. De Sweedse Vlag ägdes av Christiaan Bam (ursprungligen från Schleswig) och hans fru Anna Höijer (okänt var hon kom från). År 1795 fick de tillstånd att sälja vin och öl. Krogen låg då på Graave Straat som idag heter Parliament Street. Här träffades säkerligen svenskar och nordmän och från de bofasta landsmännen på ”De Sweedse Vlag” kunde de nykomna få råd och hjälp för att hitta boende och arbete i staden.

När engelsmännen och den nya brittiska statsmakten tog över förvaltningen av Kapstaden år 1806, ändrades också efter hand de gamla holländska namnen till engelska.

Från 1795 skulle varje krog också ha en skylt över ingången med texten ”Vergunt om Wijn en Brandewijn te Verkopen” (Har tillstånd att sälja vin och brännvin).

En Sjökapten i öknen

Under senhösten 1865 reste Sjökaptenen Thure Johan Gustaf Een (se vidare under PERSONER) till Kapstaden, via London, tillsammans med en god vän Sandberg, dels för att byta vinterrusket i Sverige till värmen i Kap men också för att han hoppades…