Angolaexpeditionen 2013. En utställning på Vänersborgs Museum.

Peter i magasin

Peter Johansson väljer material ur Axel Eriksson samlingen för utställningen.

I augusti 2013 startade vi (Kalle Grandin, Peter Johansson  och jag Christer Blomstrand), en expedition till södra Angola för att ta reda på så mycket som möjligt om svenskarna i Angola för mer än 100 år sedan.

Under slutet av 1800-talet började Axel Eriksson använda den angolanska hamnstaden Mossamedes (idag Namibe) som in- och utskeppningshamn för sina varor. Den ganska våldsamma tyska ockupationen av Sydvästafrika, från ca 1882 till 1914, gjorde det allt mer besvärligt för Eriksson och hans kollegor att driva handelsstationen i Omaruru i Namibia. Axel Eriksson handlade, under den tiden, i stor utsträckning med boskap som han drev tvärs över Namibia, via Botswana till Transvaal där han fick bra betalt för boskapen under den stora guldrushen i Johannesburg och den enorma utvecklingen i hela Transvaal. En sådan resa med 1500 -2000 djur tog honom två år, enligt ett av de sällsynta breven till familjen i Vänersborg. Axels bror Albert Eriksson hade redan etablerat sig i staden Lubango i Angola och hade startat ett handelsbolag tillsammans med jägaren James Chapman. De hade kontor både i Lubango och i Mossamedes. Flera andra svenskar följde Axel Eriksson till Angola. Carl Edward Bergh, från Malmö hade arbetat med Axel Eriksson i Omaruru, både som jägare och med handelsstationen från 1872 till 1879 då han återvände till Malmö. 1890 reste han ut igen och startade då en gård i södra Angola där han samarbetade med Axel och de andra svenskarna. Andra svenskar i Angola under slutet av 1800-talet var Jacob Eriksson (son till Axel), Emma Eriksson (dotter till Albert Eriksson), Fritjof Svanström, Peter Möller, Arvid Mauritz Wester, Eberhard Rosenblad, Oskar Nyberg, Kapten Stenfelt.

Den 13 september 2014 öppnades en utställning på Vänersborgs Museum där vi berättar om vår expedition och vad vi fann omkring svenskarna i Angola. Utställningen visas fram till 1 februari 2015, med uppehåll mellan 24 november – 6 december för vår Julmarknad.