Kartor över södra Afrika

Llewellyn Lloyd, den väl-(/ö-)kände björnjägaren, hann inte bara med att fälla betydande mängder vilt i Värmland utan ”upptäckte” genom de populära skrifter han publicerade i England de skandinaviska skogarna och deras innevånare för de engelska läsarna. Andra engelsmän for söderöver och upptäckte Afrika, eller åtminstone delar av Afrika dit inga européer tidigare satt sin fot. En seglivad sådan berättelse är om Livingstone som ”upptäckte” Victoriafallen 1855. Inte oväntat så kände ju alla afrikaner, som levde i närheten, till fallen redan innan och kallade dem för Mosi-oa-Tunya – den dundrade dimman. Det är därför synnerligen remarkabelt att en av Llewellyn Lloyds många oäkta söner, Charles John Andersson från Vänersborg, till Vetenskapsakademien skickade en handritad karta över stora delar av södra Afrika där han skriver:

Karta Kalle 1 Scan-070504-0

Utanpåskriften till den ena kartan som Charles John Anderson skickade till KVA. © Kungl. Vetenskapsakademien

Map of the late Discoveries in Central South Africa by Mess. Oswell and Livingston.

It is full of information, but chiefly compiled from Native accounts.

 

Med tanke på de enorma områden som kartan i fråga täckte kunde helt enkelt inte en aldrig så äventyrslysten europé hinna kartlägga dessa områden. Så informationen på kartorna fick man – så klart – genom att prata med alla de afrikaner som man träffade och be dem berätta hur det såg ut om man fortsatte uppför den eller den floden. Det intressanta här är dock att på kartan finns det som nu kallas Victoriafallen med, med sin lokalspråkliga benämning Mosioatunga, och det faktum att kartan skickades till KVA 1852 – tre år innan Livingstone ”upptäckte” Mosi-oa-Tunya! Tydligare kan inte det självklara illustreras – att afrikanerna själva hjälpte européerna att ”upptäcka” och kartlägga Afrika.

 

Karta Kalle 2 Scan-070504-C2

Detalj av den ena kartan som Charles John Anderson skickade till KVA 1852. © Kungl. Vetenskapsakademien

Denna karta och den andra kartan som Andersson skickade till KVA, vilken är den tidigaste och mest detaljerade kartan över det som nu är Namibia, har uppmärksammats på utställningar i Sydafrika och 2008 på utställningar i Namibia, Botswana och på Vänersborgs museum.

Av Karl Grandin