Något om afrikanernas historia i Kap

Urbefolkningen i Kap, när Kapstaden grundades I mitten av 1600-talet, var Khoihan eller San-folken. De var jägare, nomader och samlarfolk. De blev undanträngda och kraftigt decimerade under det att Kapstaden växte.

Från Madagaskar, Mozambique, Västafrika och Ostindien tog handelsfartygen slavar till Kapstaden där de såldes i stadens centrum. Kapstaden var då en bunkringsstation, främst för det Holländska Ostindiska Kompaniets (VOC) fartyg på väg till och från fjärran östern.

Nguni-folken, med bland annat Zulu-stammarna, befolkade i huvudsak den sydöstra delen av Sydafrika under den tiden. Under 1700-talet kom dock allt fler afrikaner till Kapstaden från de sydöstra delarna av södra Afrika.

Den brittiska regeringen tog över Kapstaden från Ostindiska Kompaniet år 1806. Då förbjöds slavhandeln redan år 1807 men två år därefter infördes vad som då kallades ”Hottentott-lagarna”. Afrikanerna var då bland annat tvungna att bära speciella pass. Dessa hatade lagar togs dock bort 1828. 1833 förbjöds slutligen slavhandeln över hela det brittiska emperiet. År 1827 fanns det 16.000 innevånare i Kapstaden. Ca hälften av dessa var européer, 1.738 fria afrikaner och över 6.000 var slavar.

Men i jämförelse med den senare tidens apartheid-lagar var kontakten och barriärerna mellan afrikaner och européer betydligt enklare och lättare under mitten av 1800-talet. Tidigare slavar, afrikaner från sydöstra områdena och den importerade arbetskraften från Indonesien och Indien blandades ofta socialt med giftemål, arbete och boende. Social status och tillgångar reglerade umgänget snarare än rastillhörighet.

”Pengar gör dig vit” var ett ordspråk från den tiden.

En av de tidiga Guvernörerna i Kap, Simon van der Stel, hade t.ex.en afrikansk mor.

Mot slutet av 1800-talet ändrades sedan rasattityderna igen i och med att diamant- och guldgruvor startades och man behövde billig arbetskraft. Afrikanerna hamnade då i botten av den rasistiska hierakien, fram till det slutliga avskaffandet av apartheidregimen och det nya Sydafrika uppstod.

Christer Blomstrand